top of page

Velkommen til ældrebadminton

Velkommen til en ny sæson med ældrebadminton i Ostedhallen

Der kan spilles tirsdage fra kl. 16.00 til 17.30. 
Ved et fremmøde på mere end 20 spillere er der, i sagens natur, nogle oversiddere.
Sker det, spilles der på alle baner, ét sæt til 21 uden ombolde.
Når sættet er slut, går man ud af banen, og lader evt.

oversidderne komme til.
Er der flere oversiddere, får de den næste ledige bane.

De spillere, der først gik ud, starter naturligvis først i næste runde.

Ved behov for yderligere hvile/snak, går banen videre til næste hold.
Hvis deltagerantallet ikke er deleligt med 4, byttes der rundt.
Udskiftningen er altså glidende over alle 5 baner.

Man kan ikke påregne at spille på den samme bane hele tiden.
Banerne skal helst ikke stå tomme.

For yderligere information kontakt formanden:
Hans Høyer . Telf.: 40 17 75 11

Indmeldelse i OiF's ældreafdeling

Du kan også selv melde dig ind ved at trykke på den grønne knap herunder. Når indmeldelsesblanketten er udfyldt, er du indmeldt i afdelingen.

OBS OBS !!! du skal ikke betale noget før du har modtaget en opkrævning fra afdelingen.

Er du allerede medlem, men gerne vil ændre på dine stam-data, f.eks. email-adresse, telefonnr. eller andet, kan du trykke på denne knap.

Du skal bruge dit medlemsnr. og din adgangskode, som vi har sendt til din mailadresse.

bottom of page